ZWSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA II rok
EKONOMIA III rok
S U M/ podpl.
P O C Z T A!

 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

BLOKI EGZAMINACYJNE

1. Filary ubezpieczeniowe w Polsce.
2. Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem, reasekuracja.
3. Nadzór ubezpieczeniowy - cel, funkcje.

aktualizacja: 14 maja 2018 r.

1. PODSTAWY UBEZPIECZEŃ tom I (red. nauk. J. Monkiewicz), Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2000 i wydania późniejsze.

Obowiązują:
- rozdz. 1
- rozdz. 2
- rozdz. 3, pkt 1, 2
- rozdz. 5
- rozdz. 10
- rozdz. 12, pkt 1, 2, 3, 6

2. PODSTAWY UBEZPIECZEŃ tom II (red. nauk. J. Monkiewicz), Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2000 i wydania późniejsze.

Obowiązują:
- rozdz. 1
- rozdz. 2
- rozdz. 3
- rozdz. 4, pkt 3, 4
- rozdz. 5, pkt 2, 3, 4
- rozdz. 6, pkt 4
- rozdz. 7, pkt 4
- rozdz. 9, pkt 1

3. PODSTAWY UBEZPIECZEŃ tom III (red. nauk. J. Monkiewicz), Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2000 lub wydania późniejsze.

Obowiązują:
- rozdz. 1, pkt 4, 6
- rozdz. 2, pkt 5
- rozdz. 3, pkt 1, 2
- rozdz. 6, pkt 4
- rozdz. 13, pkt 2, 8, 11, 13

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. K. w. Baran (red. nauk.) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Seria akademicka, 2. wydanie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

aktualizacja: 16.02.2018

 

STUDIA PODYPLOMOWE

UWAGA! TERMIN DODATKOWY EGZAMINU - 9 CZERWCA (SOBOTA), GODZ. 9.00.
OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH!

 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA - PRAWO BANKOWE

1. Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997 lub wydania późniejsze.

Obowiązują:
- rozdz. 1
- rozdz. 2
- rozdz. 3
- rozdz. 4
- rozdz. 7
- rozdz. 8

TEMATY REFERATÓW

1. Pieniądz jako środek wymiany w ujęciu historycznym.
2. System bankowy.
3. Rodzaje ryzyka bankowego.
4. Stopy NBP.
5.Papiery wartościowe.
6. Kredyt lombardowy i dyskontowy.

 

 

 

Copyright Baranowski [2018]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!