ZWSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M/ podpl.
P O C Z T A!


 

Wskaźnik zaliczenia wyniósł 100% - serdecznie gratuluję!

1. Niezależnie od przyjętych ustaleń (zaliczenie = egzamin) istnieje możliwość poprawienia uzyskanej oceny na wyższą (w forme ustnej) w dniu wpisów do indeksu.


2. Po wpis zaliczenia i egzaminu każdy Student zgłasza się osobiście. Indeksy przekazane osobom trzecim nie będą podlegać wpisom!

WPISY ocen do indeksów: 15 czerwca g.13.30
W tych dniach, wszystkim chętnym, udostępnione będą testy.

 

WYNIKI - ZALICZENIE według 02 czerwca 2019 r.

SUM II rok

Kryterium: 1-12 (ndst), 13-21 (dst), 22-27 (db), 28-30 (bdb)
(Wskaźnik zaliczenia = 100%, w tym: oceny db = 45,28% i oceny dst = 54,71%)

SUM II rok - UBEZPIECZENIA

NR INDEKSU
LICZBA PUNKTÓW
OCENA
1605
25
db
1581
25
db
1581
25
db
1581
25
db
1586
24
db
1595
24
db
2018
24
db
2018
24
db
1863
24
db
2061
24
db
479
24
db
1563
23
db
632
23
db
1560
23
db
556
23
db
1574
22
db
1587
22
db
620
22
db
542
22
db
541
22
db
751
22
db
1568
22
db
555
22
db
544
22
db
2039
21
dst
1600
19
dst
1981
20
dst
1671
21
dst
599
21
dst
2006
21
dst
2042
21
dst
552
21
dst
1976
21
dst
550
21
dst
558
21
dst
548
21
dst
539
21
dst
1935
21
dst
1604
21
dst
546
20
dst
1005
20
dst
540
20
dst
536
20
dst
557
19
dst
551
19
dst
1566
19
dst
1580
19
dst
545
19
dst
1652
19
dst
1970
18
dst
549
18
dst
532
17
dst
1661
15
dst

aktualizacja: 05.06.2019, g. 10.00.

ADMINISTRACJA (zaliczenie Ubezpieczenia)

Kryterium: 1-12 (ndst), 13-21 (dst), 22-27 (db), 28-30 (bdb)
(Wskaźnik zaliczenia = 100%, w tym: oceny db = 22,22% i oceny dst = 77,77%)

NR INDEKSU
ZALICZENIE USTNE
OCENA
2247
23
db
2248
22
db
2244
21
dst
2228
21
dst
2245
20
dst
2251
20
dst
2249
20
dst
1111
20
dst
2246
18
dst

Uwaga! Wpisy ocen z ubezpieczeń do indeksów - 16.06.2019, g. 8.00. W tym też dniu istnieje możliwość poprawienia oceny - zachęcam!

Zaliczenie ustne z Prawa bankowego przyjmuje się z datą 02.06.2019. Wpis ocen do indeksów nastąpi w dniu wpisów zaliczenia z Ubezpieczeń, tj. 16.06.br.

Student nr 2251 - ponowne zaliczenie ustne z Prawa bankowego. Proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia terminu!

aktualizacja: 05.06.2019, g. 11.00

 

JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY - WYNIKI

Tab. 1. AUTORZY REFERATÓW ZE WSKAŹNIKIEM DO 30%

Temat referatu
PLAGIAT OGÓŁEM %
ORPPD %*
Internet %
Akty %
Uwagi
Funkcje ubezpieczenia społecznego
4
-
4
-
referat przyjęty
Umowa bankowej pożyczki pieniężnej
7
3
4
-
referat przyjęty
20 lat OFE. Od powstania do likwidacji
10
-
10
-
referat przyjęty
Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia
25
21
1
3
referat przyjęty
Założenia reformy emerytalnej w świetle filarów
25
3
21
1
referat przyjęty
Europejski Nadzór Bankowy
28
19
6
3
referat przyjęty
Pojęcie ubezpieczenia społecznego, ryzyko
29
4
25
-
referat przyjęty

Tab. 2. AUTORZY REFERATÓW ZE WSKAŹNIKIEM POWYŻEJ 30%
(PRZYSTĘPUJĄ DO ZALICZENIA)

Temat referatu
PLAGIAT OGÓŁEM %
ORPPD %*
Internet %
Akty %
Uwagi**
Istota zasiłku rodzinnego
94
8
10
76
zaliczenie
Stosowanie przez KNF środków nadzorczych wobec banków
87
46
4
37
zaliczenie
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
81
49
15
17
zaliczenie
Nadzór nad systemem ubezpieczeń
77
44
33
-
zaliczenie
Cele statutowe organizacji non profit
72
-
72
-
zaliczenie
Outosorcing
69
13
46
10
zaliczenie
Czynniki kształtujące wypłacalność zakłądu ubezpieczeń
68
-
41
27
zaliczenie
Narodowy Fundusz Zdrowia
65
15
29
21
zaliczenie
Ubezpieczenia komercyjne i społeczne
63
13
16
34
zaliczenie
Ubezpieczenie w przypadku choroby i macierzyństwa
61
15
22
24
zaliczenie
Rola systemu ubezpieczenia zdrowotnego
59
8
40
11
zaliczenie
Istota i rodzaje gwarancji ubezpiecz.
56
10
46
-
zaliczenie
System bankowy RP
55
15
32
8
zaliczenie
Klasyfikacja ubezpieczeń
53
37
3
13
zaliczenie
Zakres ubezpieczenia wypadkowego
53
21
8
24
zaliczenie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
52
42
2
8
zaliczenie
Reasekuracja
51
-
51
-
zaliczenie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej
50
26
13
11
zaliczenie
Bankowy tytuł egzekujcyjny
49
24
18
7
zaliczenie
Ryzyko bankowe
48
46
2
-
zaliczenie
System ubezpieczeń społecznych i gospodarczych (nr 1563, 1574, 1581, 1568)
46
38
7
1
zaliczenie
System ochrony zdrowia
45
14
17
14
zaliczenie
Kanały dystrybucji w sprzedaży ubezpieczeń społecznych
39
14
11
14
zaliczenie
System bankowy Unii Europejskiej
36
9
27
-
zaliczenie
Prawa i obowiązki użytkowników usług bankowych
33
24
6
3
zaliczenie
ORPPD* - Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.
Uwagi** - obowiązuje dokonanie zaliczenia, bez względu na obecność na zajęciach.
aktualizacja: 31 maja 2019, g. 15.

- zaliczenie - 02.06.2019 - test 30 pytań jednokrotnego wyboru według 3 możliwości odpowiedzi (obowiązuje literatura przedmiotu, wykłady)

- egzamin - 15.06.2019 - test 50 pytań jednokrotnego wyboru według 4 możliwości odpowiedzi (obowiązują tylko referaty)

POWODZENIA!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SUM II rok - SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Literatura podstawowa:1. J. Monkiewicz (red.), Podstawy Ubezpieczeń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003 - I, II, III tom.

Obowiązują:
I tom (mechanizmy i funkcje)
- rozdz.1, 2, 5, 7, 10, 12
II tom (produkty):
- rozdz. 1, 2, 3, 9
III tom (przedsiębiorstwo)
- rozdz. 1 - pkt 4.1./ 4.2./ 4.3./ 6
- rozdz. 2 - pkt 1.1./ 1.2./ 4.2./ 4.3.
- rozdz. 3 - pkt 1.1./ 1.5./3.1./ 3.2./ 3.3./ 4.2.
- rozdz. 6 - pkt 3, 6
- rozdz. 9 - pkt 3, 4
- rozdz. 10 - pkt 1
- rozdz. 13 - pkt 2.1./ 2.2./ 3/ 4/ 6/ 13

Literatura uzupełniająca:
M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Ubezpieczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

bibliografia

 

TEMATY REFERATÓW - PREZENTACJI
1. Pojęcie ubezpieczenia społecznego, ryzko.
2. Ubezpieczenia mienia.
3. System ochrony zdrowia.
4. Reforma emerytalna w Polsce.
5. Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia.
6. Funkcje ubezpieczenia społecznego.
7. Czynniki kształtujące wypłacalność zakładu ubezpieczeń.
8. Nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym.
9. Klasyfikacja ubezpieczeń.
10. Ubezpieczenia komercyjne i społeczne.
11. Istota i rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych.
12. Istota, funkcje, formy reasekuracji.

aktualizacja: 13.03.2019

 

KIERUNEK ADMINISTRACJA - PRAWO BANKOWE

Literatura podstawowa:
1. Z Ofiarski, Prawo bankowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Z. Krzyżkiewicz, Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.

Tematy referatów:
1.Istota wartości nominalnej i realnej.
2. Ryzyko bankowe.
3.Prawa i obowiązki użytkowników usług płatniczych.
4.Bankowy tytuł egzekucyjny.
5.Stosowanie przez KNF środków nadzorczych wobec banków.
6.Europejski Nadzór Bankowy.
7.System bankowy Unii Europejskiej.
8.Outsourcing bankowy.
9.Umowa bankowej pożyczki pieniężnej.
10.System bankowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Tematy referatów uzupełniających - dot. Systemu Ubezpieczeń Społecznych
1. Fundusz emerytalny.
2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3. Narodowy Fundusz Zdrowia.
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
5. Funkcje ubezpieczenia społecznego.
6. Rola systemu ubezpieczenia zdrowotnego.
7. Założenia reformy emerytalnej w świetle filarów.
8. Istota zasiłków rodzinnych.
9. Zakres ubezpieczenia wypadkowego.
10.Kanały dystrybucji w sprzedaży ubezpieczeń społecznych.

aktualizacja: 17.04.2019

 
 

 

Copyright Baranowski [2019]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!