WSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M
P O C Z T A

KOMUNIKAT! W ZWIĄZKU Z PROŚBĄ ROKU INFORMUJĘ O PRZEŁOŻENIU TERMINU ZAJĘĆ!
PRZEŁOŻONE ZOSTAŁY Z 25.11.2017 NA 26.11.2017, GODZ. 9.45-13.00.

 

LITERATURA FORMLANA - Bankowość i usługi bankowe

KRZYŻKIEWICZ Z.,
PODRĘCZNIK DO NAUKI BANKOWOŚCI,

BIBLIOTEKA MENEDŻERA I BANKOWCA,
WARSZAWA 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

DOBOSIEWICZ Z.,
BANKOWOŚĆ,

POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE,
WARSZAWA 2011

 

TEMATY REFERATÓW - PREZENTACJI

1. GWARANCJE BANKOWE - opcje
2. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO - sytuktura, cele i zadania
3 OPERACJE OTWRTEGO RYNKU
4. RODZAJE OPERACJI BANKOWYCH
5. RYZYKO BANKOWE
6. STOPY PROCENTOWE NARDOWEGO BANKU POLSKIEGO

Bardzo proszę o złożenie kopii referatów przed ich prezentacją - zajęciami!

W związku z brakiem stałego planu zajęć informuję, że termin prezentacji referatów przewidziany jest na trzecie i następne zajęcia. Obowiązują 2 prezentacje na jednych zajęciach!

Proponowana struktura referatu

1. WSTĘP (uzasadnienie wyboru tematu, sformułowanie problemu badawczego)
2. CZĘŚĆ ZASADNICZA (merytoryczna)
3. ZAKOŃCZENIE (podsumowanie, koniecznie z wnioskami)
4. BIBLOGRAFIA (należy przywołać w przypisach wykorzystaną literaturę przedmiotu)
5. ŹRÓDŁA (np. artykuły prasowe, informacje internetowe)

UWAGA! Naukowym źródłem wiedzy nie jest Internet. W razie potrzeby wykorzystania jednak jego zasobów, należy przywołać (koniecznie w przypisach) wiarygodne źródła, podobnie jak w przypadku tabel i wykresów!

Proszę Starostę roku o przesłanie na moją pocztę listy imiennej Studentów z tytułami przyjętych do opracowania referatów!

Data aktualizacji: 05.11.2017

 

Copyright Baranowski [2015-2017]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!