WSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M/ podypl.
P O C Z T A

 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA DLA STUDENTÓW II ROKU EKONOMIA - BANKOWOŚĆ I USŁUGI BANKOWE

1. Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Huterski R., Niezależność banku centralnego, TNOiK, Toruń 2000.
2. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa 2001.

(Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin test)

TEMATY REFERATÓW DO OPRACOWANIA I PREZENTACJI PRZEZ STUDENTÓW W RAMACH PROWADZONYCH ZAJĘĆ

- System bankowy,

- Rynek Kapitałowy i Pieniężny,

- Kapitał Bankowy,

- Etyka w banku,

- Controlling Bankowy,

- Bankowość: elektroniczna, inwestycyjna,

- Banki i Instytucje Ubezpieczeniowe - współpraca,

- Bankowe Operacje Papierami Wartościowymi,

- Informatyka Bankowa,

- Sprzedaż Usług Bankowych,

- Systemy Oceny Inwestycji.

UWAGA! Studenci tworzą pomiędzy sobą grupy (2-3,4 osoby), opracowują temat referatu i prezentują na zajęciach w uzgodnionym wcześniej terminie!

 

 

Copyright Baranowski [2018]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!