WSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M
P O C Z T A

UWAGA! ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM 09.12.2017

 

LITERATURA FORMLANA - Bankowość i usługi bankowe

KRZYŻKIEWICZ Z.,
PODRĘCZNIK DO NAUKI BANKOWOŚCI,

BIBLIOTEKA MENEDŻERA I BANKOWCA,
WARSZAWA 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

DOBOSIEWICZ Z.,
BANKOWOŚĆ,

POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE,
WARSZAWA 2011

 

TEMATY REFERATÓW - PREZENTACJI

1. GWARANCJE BANKOWE - opcje
2. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO - sytuktura, cele i zadania
3 OPERACJE OTWRTEGO RYNKU
4. RODZAJE OPERACJI BANKOWYCH
5. RYZYKO BANKOWE
6. STOPY PROCENTOWE NARDOWEGO BANKU POLSKIEGO

Proponowana struktura referatu

1. WSTĘP (uzasadnienie wyboru tematu, sformułowanie problemu badawczego)
2. CZĘŚĆ ZASADNICZA (merytoryczna)
3. ZAKOŃCZENIE (podsumowanie, koniecznie z wnioskami)
4. BIBLOGRAFIA (należy przywołać w przypisach wykorzystaną literaturę przedmiotu)
5. ŹRÓDŁA (np. artykuły prasowe, informacje internetowe)

UWAGA! Naukowym źródłem wiedzy nie jest Internet. W razie potrzeby wykorzystania jednak jego zasobów, należy przywołać (koniecznie w przypisach) wiarygodne źródła, podobnie jak w przypadku tabel i wykresów!

Proszę Starostę roku o przesłanie na moją pocztę listy imiennej Studentów z tytułami przyjętych do opracowania referatów!

Data aktualizacji: 05.11.2017

 

Copyright Baranowski [2015-2017]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!