WSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M/ podypl.
P O C Z T A

 

 

KOREKTY REFERATÓW

1. Fundacje i Stowarzyszenia jako organizacje pożytku publicznego ( przypisy - krótkie kreski między stronami, wcięcia 1,25 dotyczą tylko pierwszego wiersza dla wszystkich przypisów, brakuje nazw wydawnictw, brak spacji między stronami po przecinku, niepotrzbne spacje między stronami przy długich kreskach. Bibliografia - brak podziału na literaturę przedmiotu, niwłaściwa konstrukcja w zakresie nazwisk i imion autorów: najpierw nazwisko potem litera imienia...)

2. Cele statutowe organizacji non profit ( brak w niektórych przypisach kropek na końcu zdania)

aktualizacja: 18.04.2019

 

Formalna literatura przedmiotu:
1. T. Juja (red. nauk.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Obowiązują rozdziały: 1, 3, 6, 9, 11, 13 (13.1, 13.2., 13.4), 17 oraz wykłady, ćwiczenia, referaty.

Literatura uzupełniająca:
1. M. Miemiec, K. Sawicka, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013.

Tematy referatów:
1. Cele statutowe organizacji non-profit.
2. Fundacje i stowarzyszenia jako organizacje pożytku publicznego.
3. System budżetowy państwa.
4. Funkcje finansów publicznych.
5. Zamówienia publiczne.
6. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe.
7.Podatki jako źródło przychodu.
8. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.
9. Państwowy dług publiczny.
10.Podatki majątkowe.

 

 

Copyright Baranowski [2019]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!