WSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M/ podypl.
P O C Z T A

 

 

Formalna literatura przedmiotu:
1. T. Juja (red. nauk.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Obowiązują rozdziały: 1, 3, 6, 9, 11, 13 (13.1, 13.2., 13.4), 17 oraz wykłady, ćwiczenia, referaty.

Literatura uzupełniająca:
1. M. Miemiec, K. Sawicka, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013.

Tematy referatów:
1. Cele statutowe organizacji non-profit.
2. Fundacje i stowarzyszenia jako organizacje pożytku publicznego.
3. System budżetowy państwa.
4. Funkcje finansów publicznych.
5. Zamówienia publiczne.
6. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe.
7.Podatki jako źródło przychodu.
8. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.
9. Państwowy dług publiczny.
10.Podatki majątkowe.

 

 

Copyright Baranowski [2019]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!