WSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M
P O C Z T A

 

LITERATURA FORMLANA - Bankowość i usługi bankowe

KRZYŻKIEWICZ Z.,
PODRĘCZNIK DO NAUKI BANKOWOŚCI,

BIBLIOTEKA MENEDŻERA I BANKOWCA,
WARSZAWA 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

DOBOSIEWICZ Z.,
BANKOWOŚĆ,

POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE,
WARSZAWA 2011

 

TEMATY REFERATÓW - PREZENTACJI

1. GWARANCJE BANKOWE - opcje
2. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO - sytuktura, cele i zadania
3 OPERACJE OTWRTEGO RYNKU
4. RODZAJE OPERACJI BANKOWYCH
5. RYZYKO BANKOWE
6. STOPY PROCENTOWE NARDOWEGO BANKU POLSKIEGO

Proponowana struktura referatu

1. WSTĘP (uzasadnienie wyboru tematu, sformułowanie problemu badawczego)
2. CZĘŚĆ ZASADNICZA (merytoryczna)
3. ZAKOŃCZENIE (podsumowanie, koniecznie z wnioskami)
4. BIBLOGRAFIA (należy przywołać w przypisach wykorzystaną literaturę przedmiotu)
5. ŹRÓDŁA (np. artykuły prasowe, informacje internetowe)

UWAGA! Naukowym źródłem wiedzy nie jest Internet. W razie potrzeby wykorzystania jednak jego zasobów, należy przywołać (koniecznie w przypisach) wiarygodne źródła, podobnie jak w przypadku tabel i wykresów!

 

Copyright Baranowski [2015-2017]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!