WSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M/ podypl.
P O C Z T A

 

 

UWAGA! Student 1999 - termin zaległego egzaminu "Rynki kapitalowe": 18.05.19, g. 13.

Termin egzaminu "Finanse Publiczne"dla całego roku:
22.06.2019 - test 50 pytań

Do 25 maja br. proszę o złożenie wszystkich poprawionych referatów,
koniecznie w formie papierowej i elektronicznej!

WYNIKI ZALICZENIA z DN. 12.05.2019

Nr indeksu
Licza punktów
Ocena
1948
22
db -
1985
20
dst
1975
19
dst
1837
19
dst
1982
19
dst
2032
19
dst
1992
18
dst
1986
18
dst
2011
18
dst
2049
18
dst
1984
15
ndst
Student 1984 - poprawa zaliczenia: referat "Teorie równowagi budżetowej" do 25 maja br.

Aktualizacja: 13.05.2019

 

Formalna literatura przedmiotu:
1. T. Juja (red. nauk.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Obowiązują rozdziały: 1, 3, 6, 9, 11, 13 (13.1, 13.2., 13.4), 17 oraz wykłady, ćwiczenia, referaty.

Literatura uzupełniająca:
1. M. Miemiec, K. Sawicka, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013.

Tematy referatów:
1. Cele statutowe organizacji non-profit.
2. Fundacje i stowarzyszenia jako organizacje pożytku publicznego.
3. System budżetowy państwa.
4. Funkcje finansów publicznych.
5. Zamówienia publiczne.
6. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe.
7.Podatki jako źródło przychodu.
8. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.
9. Państwowy dług publiczny.
10.Podatki majątkowe.

 

 

Copyright Baranowski [2019]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!