WSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA III rok
EKONOMIA II rok
S U M/ podypl.
P O C Z T A

 

 

Literatura podstawowa:
Z. Biskupski, Leasing w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:
J. Grzywacz, M. Burżycka-Majcher, Leasing w przdsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.

Tematy referatów - prezentacji:
1. Leasing operacyjny i finansowy.
2. Leasing assistance.
3. Umowa leasingu.
4. Faktoring.
5. Franczyza.

data aktualizacji: 08.04.2019

 

 

Copyright Baranowski [2019]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!