WSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M
P O C Z T A!

 

LITERATURA PRZEDMIOTU FORMALNA - Rynki kapitałowe

1. GÓRSKI M.,
RYNKOWY SYSTEM FINANSOWY,

POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE,
WARSZAWA 2007

Obowiązują:
część pierwsza -pkt. 1, 2, 3
część trzecia - pkt. 11, 12, 13, 14
+ wykłady i ćwiczenia

Rynkowy...

2. PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W. (red. nauk.),
FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO ,

CeDeWu,
WARSZAWA 2013

Obowiązują:
rozdz. 3 - pkt.3.1., 3.3
rozdz. 4 - pkt. 4.1
rozdz. 5 - pkt. 5.1., 5.4
rozdz. 7 - pkt. 7.1
+ wykłady i ćwiczenia

Funkcjonowanie...
 

TEMATY REFERATÓW - PREZENTACJI

1. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM I WAHANIA KURSU WALUTOWEGO.
2. ZMIANY STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW PRZEDSIĘBIORSTWA.
3. ZARZĄDZANIE REZERWAMI WALUTOWYMI.
4. CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU.
5. GOSPODRACZA ROLA PIENIĄDZA, w tym: funkcje i definicje, ewolucja systemów walutowych, fazy współczesnego pieniądza.
6. PŁYNNOŚĆ, DOCHÓD I RYZYKO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.

Materiały do referatów - literatura przedmiotu (formalna) 1, 2

Proponowana struktura referatu

1. WSTĘP (uzasadnienie wyboru tematu, sformułowanie problemu badawczego)
2. CZĘŚĆ ZASADNICZA (merytoryczna)
3. ZAKOŃCZENIE (podsumowanie, koniecznie z wnioskami)
4. BIBLOGRAFIA (należy przywołać w przypisach wykorzystaną literaturę przedmiotu)
5. ŹRÓDŁA (np. artykuły prasowe, informacje internetowe)

UWAGA! Naukowym źródłem wiedzy nie jest Internet. W razie potrzeby wykorzystania jednak jego zasobów, należy przywołać (koniecznie w przypisach) wiarygodne źródła, podobnie jak w przypadku tabel i wykresów!

Proszę Starostę roku o przesłanie na moją pocztę listy imiennej Studentów z tytułami przyjętych do opracowania referatów!

Data aktualizacji: 16.10.2017

 

Copyright Baranowski [2015-2017]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!