WSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M/ podypl.
P O C Z T A!

 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.

2.  Steiner R., Rynki finansowe. Przewodnik encyklopedyczny, Oficyna Ekonomiczna Reuters, Kraków 2002.

(Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin test

TEMATY REFERATÓW DO OPRACOWANIA I PREZENTACJI PRZEZ STUDENTÓW W RAMACH PROWADZONYCH ZAJĘĆ

- Obrót kapitałowy - instrumenty pochodne,

- Rodzaje ryzyka giełdowego,

- Opcje rzeczywiste i nierzeczywiste,

- Przesłanki powstania i rozwój giełdy w Polsce,

- Rynek giełdowy pierwotny i wtórny,

- Papiery dłużne - charakterystyka, rentowność, cena,

- Elementy rynku finansowego,

- Rola pieniądza w gospodarce.

UWAGA! Studenci tworzą pomiędzy sobą grupy (2-3,4 osoby), opracowują temat referatu i prezentują na zajęciach w uzgodnionym wcześniej terminie!

 

 

Copyright Baranowski [2018]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!